Wat is die Huiseienaarsvereniging?

‘n Huiseienaarsvereniging (HEV) is ‘n regsentiteit wie se lede al die eienaars van Bougainvilla Aftreeoord is.  Eienaars word outomaties lid van die HEV wanneer ‘n eenheid oorgedra word in hul naam. Die HEV vergader minstens een maal per jaar by die Algemene Jaarvergadering waar direkteure – die verkose verteenwoordigers van die eienaars – gekies word om die gemeenskaplike  eiendom  te  bestuur  en  die  funksies  en  pligte van  die HEV uit te voer.

Die besonderhede met betrekking tot die wetlike aspekte van u aftree-oord is vervat in die Akte van Oprigting (AvO) wat by Ontvangs en op ons webwerf beskikbaar is.