Gemeenskapsaal

Die gemeenskapsaal word gebruik vir byeenkomste soos

Liggamlike oefening onder leiding van ‘n opgeleide instrukteur

Konserte

Algemene Jaarvergaderings

Eredienste op Sondae

Bybelstudie on Woensdae

Speletjies soos kaartspel, rumicub, bingo

Markdae

Inligtingsessies

Biblioteek vir allerlei nie-fiksie boeke oor godsdiens en bibliografie.